Vi vet att ett problematiskt drickande inte bara drabbar den som dricker utan också alla i den närmaste omgivningen. Att leva i en parrelation med någon som dricker för mycket alkohol kan innebära mycket skam, konflikter och hemligheter. Och att vara förälder till någon som dricker för mycket innebär oro, skuld och svåra samtal.

Arbetet för anhöriga är viktigt och därför samarbetar vi med Trygga Vuxna. Hit kan du som anhörig vända dig för att få stöd.

Du är inte ensam! Och det finns hjälp att få.

www.tryggavuxna.org