Vi vet att ett problematiskt drickande inte bara drabbar den som dricker utan också alla i den närmaste omgivningen. Att leva i en parrelation med någon som dricker för mycket alkohol kan innebära mycket skam, konflikter och hemligheter. Och att vara förälder till någon som dricker för mycket innebär oro, skuld och svåra samtal.

Det gäller även när du lever tillsammans med någon som spelar om pengar på ett destruktivt sätt. Det drabbar hela familjen både ekonomiskt och psykiskt.

Arbetet för anhöriga är viktigt och därför erbjuder vi anhörigsamtal. Att få chans att prata med någon som har kunskap om beroendetillstånd kan vara avgörande för att orka med och själv kunna stötta på rätt sätt.

Du kan boka ett anhörigsamtal på 040-22 44 04 eller här.

Du är inte ensam! Och det finns hjälp att få.