Missbruksbehandling av legitimerad personal i fristående journalsystem.

Bryta Punkt Nu KBT-mottagning erbjuder behandling vid beroenden, så som alkohol, spel om pengar, viss narkotika och andra typer av beroenden. Vid alkoholproblem erbjuder vi även behandlingsformen Kontrollerat Drickande, för den som vill minska alkoholkonsumtionen och inte sluta helt.

Behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT) och erbjuds både på plats och via videosamtal.

  • Vi finns i trevliga och diskreta lokaler med parkering i anslutning till entrén.
  • Vårt journalsystem är inte kopplat till andra vårdinrättningar så som vårdcentral eller liknande.
  • Mottagningen är registrerad hos IVO.
  • Självklart råder sekretess och alla erforderliga lagar och regler för hälso- och sjukvårdsverksamhet följs. 

För rådgivning och tidsbokning ring 040-22 44 04 eller boka nedan.