Jag har gjort programmet i appen men har inte blivit hjälpt!

Om du har genomfört alla avsnitt och ändå upplever att du inte har blivit hjälpt kan det bero på att du har gjort programmet för snabbt och inte har hunnit processa varje steg ordentligt. Du kan också behöva ytterligare stöd i något av avsnitten. Då är du välkommen att kontakta oss via den anonyma frågefunktionen i appen. Om du ändå inte blir hjälpt kan du kontakta Bryta Punkt Nu’s KBT mottagning på telefonnummer 040-22 44 04. Vi erbjuder behandling på plats och via videosamtal. Kom ihåg att då kan kontakten inte längre ske anonymt, så som i appen.