Välj att leva det liv du vill leva

Specialiserade på beroendefrågor

När man har ett beroende eller en problematisk relation till spel om pengar, alkohol, eller någon annan substans, är det tufft att ta steget att söka hjälp. Skammen tar över och en rädsla över att bli dömd eller misstänkliggjord är stor.

Bryta Punkt Nu är specialiserad på beroenden och med tusentals samtal i ryggen finns det inte något som inte redan vidrörts hos oss.

Genom diskreta lokaler, fristående journalsystem och evidensbaserade behandlingsmetoder kan du känna dig trygg med att få vård hos oss.

Vi hjälper dig att leva det liv du vill leva!

KBT-mottagning

Vi erbjuder behandling vid beroenden av spel om pengar, alkohol och andra substanser. Vid alkoholproblem erbjuder vi även behandlingsformen Kontrollerat Drickande, för den som vill minska sin alkoholkonsumtion men inte sluta helt. Behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT) och erbjuds både på mottagningen och på videosamtal.

Mottagningen är registrerad hos IVO och självklart råder sekretess och alla erforderliga lagar och regler för hälso- och sjukvårdsverksamhet följs.

Vårt journalsystem är helt fristående så inga andra vårdinrättningar kan komma åt dina uppgifter.

Anhörig

Att leva tillsammans med en beroende person är tungt. Vi på Bryta Punkt Nu förstår att det är en utmanande balansgång mellan att ställa krav, vara hjälpsam och samtidigt undvika att själv bli medberoende.

Därför erbjuder vi adekvat stöttning och hjälp även för de som lever nära någon med beroendeproblematik. Genom att prata med någon som har kunskap om beroendetillstånd kan livskvalitén öka för både den anhöriga och den som kämpar med ett beroende. Vi finns här för att ge dig verktygen och stödet du behöver för att orka med och själv kunna stötta på rätt sätt.

Du är inte ensam och det finns hjälp att få!