Det tar 10 år att upptäcka ett
beroende på arbetsplatsen…

…och det kräver ingen avancerad matematik för att räkna ut att de åren är dyra.

Och när ett missbruk väl upptäcks kostar det tid, sjukfrånvaro, behandlingshem och jobbiga samtal för alla inblandade. Svåra samtal för medarbetaren fyllda av skam, skuld och rädslor. Du som chef måste ställa frågor som är obekväma och kan landa fel. Facket är missnöjt över dåligt omhändertagande och bristen på förebyggande insatser. Den drog- och alkoholpolicy som skrevs ner för några år sedan och som nu dammar i en mapp på intranätet någonstans, känns inte lika bra längre.

Hjälpen måste anpassas efter medarbetarna och inte tvärtom.
Vi behöver ett helt nytt sätt att tänka för att kunna hjälpa någon i rimlig tid.

Det tänket har vi.

Diskreta tjänster

Då den vanligaste anledningen att inte söka hjälp för ett beroende är skam, är det just det hindret vi har tagit bort.

Eftersom vi erbjuder mycket diskret behandling till personal, ja så diskret att inte ens du som chef vet om det, får vi fler att söka hjälp och detta betydligt tidigare. Och då blir konsekvenserna både för individen och för företaget mindre.

Utbildningar

Bryta Punkt nu erbjuder utbildningar för ledning och chefer om missbruk och beroenden, hur vi upptäcker beroenden på arbetsplatsen och hur vi har svåra samtal utan att kränka.

Vi gillar inte pekpinnar och skrämselpropaganda, så det är inget ni får av oss. Vi snackar om det som gör skillnad!