Som arbetsgivare är det viktigt att vara trygg i att möta svåra utmaningar hos sina medarbetare.

Som arbetsgivare kan det vara svårt att orientera sig när en medarbetare visar sig ha ett missbruk eller ett beroende. Det är en känslig och laddad fråga där arbetsgivaren vill hjälpa till men inte alltid vet hur.

Bryta Punkt nu erbjuder utbildningar för ledning och chefer men även som konsult i enskilda fall. Vi erbjuder även behandling till din medarbetare. En behandling hos oss innebär att du kan ha kvar din medarbetare på plats under behandlingstiden och den är betydligt mindre kostsam än plats på behandlingshem.

Det kan också vara bra med några samtal och en bedömning innan man fattar beslut om behandlingshem, något vi kan vara behjälpliga med. Det kan vara en bra investering och inte minst en möjlighet för din medarbetare att förbereda sig eller bestämma sig för vad hen vill och klarar av.

Vi erbjuder bland annat:

  • Utbildning
  • Konsultation
  • Gruppövningar
  • Enskilda sessioner

Vi anpassar våra erbjudanden utifrån era behov och önskemål. Mejla hej@bryta.nu eller ring 040-22 44 04 för mer information.