”Jag vill erbjuda människor hjälp utan att de ska behöva vänta på remisser, vårdköer eller springa på besök hos behandlare.” 

Gunny Åkesson är auktoriserad socionom, legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och Steg-1 utbildad KBT-terapeut.

Bild: Anna W Thorbjörnsson

Dåliga vanor behöver inte vara allvarliga för att de ska påverka din vardag eller din familj‭ negativt. ‬Även om du inte är redo att uppsöka sjukvård är det viktigt att kunna bryta en dålig vana‭. ‬Ju tidigare desto bättre‭. ‬

Med våra verktyg får du hjälp när du har bestämt dig‭! ‬‭ ‬

Gunny Åkesson, med mångårig erfarenhet inom beroendevården, tycker att det saknas bra hjälp för den som i ett tidigt stadium vill ändra sitt beteende. Gunny såg att lättillgängliga verktyg som finns nära tillhands kan vara nyckeln för att skapa sig en bättre vardag, med kontroll.

Med den ambitionen grundade Gunny år 2020 Bryta Punkt Nu AB som erbjuder ett app-baserat verktyg för att kunna sluta dricka alkohol tidigt.

”Alla patienter som jag träffar inom beroendevården har redan i ett tidigt skede tänkt att de ska bryta sitt beroende. De har flera gånger misslyckats på grund av att de varken vågar, vill eller behöver uppsöka sjukvård i det läget och att det saknas adekvat hjälp för den som vill bryta tidigt. Genom min app vill jag förbättra möjligheterna för de som tidigt vill bryta ett beteende och skapa sig en bättre livsstil. Helt enkelt hitta sin väg tillbaka.”

Gunny Åkesson