”Att vara beroende är ett oerhört plågsamt tillstånd och med brist på förståelse och kunskap från omgivningen kan det knäcka vem som helst.” 

Gunny Åkesson är auktoriserad socionom, legitimerad hälso- & sjukvårdskurator och steg-1 KBT terapeut.

Bild: Anna W Thorbjörnsson

Efter flera år inom socialtjänst och offentlig beroendevård startade Gunny Åkesson år 2020 Bryta Punkt Nu AB med förhoppningen att kunna hjälpa fler som vill bryta sitt beroende. Initialt erbjöd Bryta Punkt Nu en helt anonym app som användaren laddar ner och genomför ett program för att på egen hand kunna sluta dricka. Appen innebär att användaren inte behöver ta kontakt med någon och kan på egen hand ge det ett försök att sluta dricka.

-Jag tycker appen är ett perfekt alternativ för den som inte vill gå till behandlare eller inte vill vara i offentlig sjukvård. Eller kanske inte behöver det. I appen får användaren ändå ett fullt adekvat verktyg för att klara av det på egen hand, säger Gunny.

Med lång erfarenhet både inom offentlig och privat sektor samt som egen företagare utökade Gunny Bryta Punkt Nu’s verksamhet ganska snabbt genom att även rikta sig till företag.

-Jag vet hur svårt det kan vara som arbetsgivare att orientera sig i beroendevärlden, när man lite oförberedd tvingas lära sig om missbruk och vilken hjälp som finns. Många arbetsgivare kastar sig över att hjälpa sin medarbetare, vilket är väldigt generöst, men ibland upplever jag att medarbetaren inte hänger med och att allt kan bli för stort och gå för snabbt. Det blir dyrt för företaget och kan bli svårt att hantera för medarbetaren vilket bjuder på ett misslyckande, förklarar Gunny. Därför vill jag hjälpa företag att arbeta betydligt mer förebyggande men också att vid skarpt läge orientera sig och samtidigt ha medarbetaren med på tåget.

Under våren 2022 valde Gunny att öppna en KBT-mottagning i Malmö. Gunny ville fortsätta att hjälpa människor som lider av missbruk och beroenden och stötte ofta på ett visst motstånd till offentlig vård och rädslan för att andra vårdinrättningar ska ta del av information och journaler. Därför ville Gunny erbjuda patienter den tryggheten att kunna få adekvat behandling med möjlighet att hålla allt för sig själv.

-Genom att vara en fristående verksamhet med journalsystem som inte är kopplat till någon annan kan jag erbjuda den tryggheten för patienten. Och eftersom vi dessutom erbjuder behandling via videosamtal raderas även begränsningar som geografi, logistik och förkylningssymtom.

Mottagningen erbjuder behandling för alkohol, spel om pengar och andra beroendetillstånd. Gunny är auktoriserad socionom, legitimerad hälso- & sjukvårdskurator och steg-1 KBT terapeut med erfarenhet av all form av substansmissbruk och spel om pengar. Mottagningen erbjuder även par- och anhörigsamtal.

-Att vara beroende är ett oerhört plågsamt tillstånd och med brist på förståelse och kunskap från omgivningen kan det knäcka vem som helst. Och jag drivs verkligen av viljan att hjälpa människor från detta, avslutar Gunny.