Genom nya sätt att möta beroenden
hjälper vi fler!

Gunny Christensen Åkesson är auktoriserad socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator och kognitiv beteende terapeut. Inom KBT har Gunny fördjupad kunskap inom Återfalssprevention (ÅP), Motiverande Samtal (MI), Kontrollerat Drickande, CRA (Community Reinforcement Approach) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Gunny Christensen Åkesson startade Bryta Punkt Nu efter flera år inom både socialtjänst och offentlig beroendevård. Där träffade Gunny patienter med svåra beroendesjukdomar som var långt gångna. Gemensamt hos patienterna fanns en önskan att de skulle ha sökt hjälp tidigare. Något de inte gjort på grund av skam, otillgänglig eller icke anpassad vård.

Gunny ville därför göra hjälpen mer anpassad efter individen genom att låta hjälpen vara diskret, lättillgänglig, utan köer och finnas både online och på mottagning. Patienten ska kunna välja själv.

Eftersom majoriteten med beroendeproblem har ett arbete, och arbetsgivare ofta har svårt att närma sig frågan på ett tryggt sätt, såg Gunny ett värde i att hjälpa arbetsplaster att närma sig frågan på ett diskret och effektivt sätt. För allas skull.

Med ett stort intresse för forskning och att arbeta evidensbaserat håller Gunny hög kvalité på den hjälp som erbjuds. I tätt samarbete med beroendeforskare på Lunds Universitet är Gunny en del av den beroendeforskning som bedrivs idag.

Gunny föreläser om beroenden och samtalsteknik för sista termins-studenter på Socialhögskolan, Lunds Universitet.