Välkommen till Bryta Punkt Nu – Personal

Du har en arbetsgivare som bryr sig om dig! Din arbetsgivare ger dig därför möjlighet till hjälp om du har ett riskbruk, beroende eller om du har någon i din närhet du oroar dig för. Det kostar ingenting och din arbetsgivare får inget veta.

Digitala program i flera steg

Allt sker utan din arbetsgivares kännedom

Smidig översikt över dina resultat

Tillgänglig KBT-terapeut