När man har bestämt sig ska det vara lättillgängligt, smidigt och roligt att sluta dricka alkohol.

Appen för dig som vill sluta dricka alkohol

Programmet är din hjälp för att ändra dina negativa beteenden och förhindra återfall. Programmet är helt anonymt och uppbyggt kring åtta olika avsnitt med ett eget tema. Varje avsnitt inleds med en kort film om respektive tema. Efter filmen får du en övningsuppgift där du lägger in de delar som berör dig och som passar in på de förändringar som du behöver göra för att kunna sluta dricka alkohol.

I frågefunktionen har du möjlighet att ställa frågor till en KBT-terapeut om du fastnar i något steg eller behöver extra stöd för att komma vidare. Frågefunktionen är helt anonym och inget journalförs.

Programmet genomförs på ca 10-12 veckor och efter de veckorna kommer du ha de verktyg du behöver för att bibehålla nykterhet och undvika återfall. Samtidigt kan du ändå behöva stöd betydligt längre tid än så och materialet i appen kan du fortsätta använda.

Du får tillgång till din egen kalender. Här kan du lägga in dina nyktra dagar och eventuella återfall. Här kan du överskådligt följa dina framsteg och tydligt se eventuella mönster.

Programmet i Brytas app bygger på Återfallsprevention, en behandlingsmetod som bottnar i Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Återfallsprevention är en evidensbaserad metod, initialt från USA, som har använts i Sverige sedan 1980-talet och är den metod som rekommenderas av Socialstyrelsen vid behandling av beroendeproblem.

Programmet ger kunskap om risksituationer och triggers och framförallt sätt att hantera dessa. Metoden ger både inre och yttre färdigheter för en livstilsförändring. De inre handlar om tankar och känslor, hur dessa påverkar oss och hur vi kan förhålla oss till dem. Samtidigt handlar de yttre färdigheterna om beteenden, bra som dåliga, men även förhållningssättet till de sociala situationerna, inte minst det sociala trycket.

Metoden bottnar i att förstå hur tankar och känslor påverkar oss och hur det går att bryta negativa beteenden genom att bättre förstå dem och ha en genomförbar plan för hur det ska gå till att nå målet.