Tidningen Omtanke skriver om Brytas arbete och stigmat kring alkoholberoende

Publicerad

Det ligger mycket skuld och skam i att ha alkoholproblem. Få pratar om det med utomstående och man drar sig för att söka hjälp, vilket gör att problemen förvärras.

Läs hela artikeln här: Omtanke – artikel

Publicerad i